اسم پروفایل خارجیا:

Jimmy butler
Tonny curney
Stefan curryحالا اسم پروفایل ایرانیا:

تلخم مثل ته خیار
شیطون بلای آقاش
باقرمو با دنیا عوض نمیکنم
من اونیم که سایه هم نداشت
دخی بابامم !
عبدالله مامانمم!
اصغر & جعفر

عاقا يه روز ما دسته جمعي رفتيم پارک(با عمو و عمه) اونجا دختر عموم يکي از استاداي دانشگاهشو ديد
بعد سلام عليک پسر عممو ک گودزيلايي واسه خودشو ديد گفت چه پسر خوشگلي اقا پسر شعرم بلدي???
واونجا بود ک پسر عمم دختر عمه ي بيچارمو جلو استادش با خاک يکسان کرد با اين شعر:
توخوشگلي عين پري *** اما کصافتو خري
دوستدارم کصافت *** ر..دم به اون قيافت
دختر عموم:(
پسر عمم:) 
ودر اخر استاد 

پسر خالم زنگ زده میگه: مشخصات كامل

لپتاپتو بده كار دارم، میگم :چیكار داری؟ میگه: میخوام

یه مدل بالاترشو بگیرم تا چشات در بیاد...!!!

دختره پست گذاشته بود که: من حتّٰــی تو کَـفـَــنَــم خَــفَــنََــم :| 
واسش کامنت گذاشتم
تو مانــتــوی مـدرســه چــطــور؟


بلاکم کرد نکبت!

سوال بود خو

فان جوک7&جوک جدید&نوشابه نارنجی&رنگ نارنجی&ماهی نارنجی

ﻣﻦ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺍﺩ ﻟﻴﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﻜﺸﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﺸﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻢ ﺳﻴﺒﻴﻞ ﺩﺍﺭﻩ .. ﻫﻢ ﺭﮊ ﺯﺩﻩ
ﻫﻢ ﺗﻪ ﺭﻳﺶ ﺩﺍﺭﻩ ...ﻫﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ ...ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ !
ﺧﻼﺻﻪ ....
ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺗﻮﻧﻪ ...
ﻫﻢ ﺯﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ‎

دامن چیست !؟
.
.
.
.
.
.
پوشش پایین تنه
زیرنداز همراه
حوله
خشک کردن ظروف غذا
گرفتن آب بینی
بادبزن
مخفی کردن کادو
هدایت کردن مرغ ها به طرف لانه
و سایر موارد ....

پسرعمه:آقاي مجري شما منو بيشتر دوس داري يا ماشين عباس آقا رو؟
مجري:معلومه كه تو رو بيشتر دوس دارم چطور مگه؟
پسرعمه:آخه زدم ماشين عباس آقا رو تركوندم نگران بودم منو دعواكني،

يه اشتباه محاسباتي بود ميخواستم ببينم از اگزوزش آتيش مياد بيرون يانه؟
مجري:خدايا يه قدرتي به من بده اين بچه رو نزنم!


پسرعمه:خدايا يكم بيشتر بهش قدرت بده هنوز نميدونه خود عباس

آقا هم تو ماشين بوده

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ
.
.
.
.
.
.
ﺧﺐ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﮐن

به بعضیا باس گفت
...اونی که تو تو گوشیت سیو کردی عشقم ما بش میگفتیم

ابنبات بس که آویزون بود

نه چیز....ابنبات که آویزون نیس...پس چیه؟؟؟...واسا واسا...نگو نگو...صبرکن

یه دیقه...اوووم...آها..پایه میز عسلی...نن اونم ک اویزوون

نیس...مگس کش؟نه...تابلو؟..نه نه...ای بابا پس چی بود؟؟؟


اصن اینارو ول کن...قبول کن منن شاخم دیگه...بکش کنار شاخی نشی....

تعداد صفحات : 1

صفحه قبل 1 صفحه بعد